Vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,5%, giải ngân tăng 6,5% so với cùng kỳ

Nhiều dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép hoặc mở rộng vốn đầu tư. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD. Ảnh: MPI
Nhiều dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép hoặc mở rộng vốn đầu tư. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD. Ảnh: MPI
Nhiều dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép hoặc mở rộng vốn đầu tư. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD. Ảnh: MPI
Lên top