Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng kỷ lục

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và vốn đầu tư trong nước đều đạt mức tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: MPI
Vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và vốn đầu tư trong nước đều đạt mức tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: MPI
Vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và vốn đầu tư trong nước đều đạt mức tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: MPI
Lên top