Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Vỡ trận” hoạt động Grab tại Khánh Hòa

Hoạt động của GrabCar tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: M.H
Hoạt động của GrabCar tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: M.H