VNPT là đơn vị đầu tiên được cấp lại giấy phép chứng thực chữ ký số

VNPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số VNPT CA. Ảnh: VNPT
VNPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số VNPT CA. Ảnh: VNPT
VNPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số VNPT CA. Ảnh: VNPT
Lên top