VNPT giảm cước viễn thông, tiếp tục hỗ trợ người dân trong dịch bệnh

Giảm 50% giá gói VX3, VX7 của VinaPhone và mỗi lượt thanh toán thành công gói cước này, VNPT sẽ đóng góp 5000đ vào Quỹ Vaccine của Chính phủ. Ảnh: VNPT
Giảm 50% giá gói VX3, VX7 của VinaPhone và mỗi lượt thanh toán thành công gói cước này, VNPT sẽ đóng góp 5000đ vào Quỹ Vaccine của Chính phủ. Ảnh: VNPT
Giảm 50% giá gói VX3, VX7 của VinaPhone và mỗi lượt thanh toán thành công gói cước này, VNPT sẽ đóng góp 5000đ vào Quỹ Vaccine của Chính phủ. Ảnh: VNPT
Lên top