VNG phản đối Facebook truyền trực tiếp giải đấu PUBG Mobile

Quảng bá giải đấu giao hữu PUBG M International Show Match trong hai ngày 15-16.6.
Quảng bá giải đấu giao hữu PUBG M International Show Match trong hai ngày 15-16.6.
Quảng bá giải đấu giao hữu PUBG M International Show Match trong hai ngày 15-16.6.
Lên top