VNG kiện TikTok yêu cầu bồi thường 221,5 tỉ đồng: Giọt nước tràn li

TikTok đang bị VNG kiện yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
TikTok đang bị VNG kiện yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
TikTok đang bị VNG kiện yêu cầu bồi thường hơn 221,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top