VNDIRECT thừa nhận lỗi giá ATC, hệ thống chứng khoán chậm cập nhật dữ liệu

Lên top