VNDirect gặp sự cố không thể giao dịch đúng lúc chứng khoán đỏ lửa

Email thông báo sự cố của VNDirect gửi cho khách hàng. Ảnh chụp màn hình
Email thông báo sự cố của VNDirect gửi cho khách hàng. Ảnh chụp màn hình
Email thông báo sự cố của VNDirect gửi cho khách hàng. Ảnh chụp màn hình
Lên top