VND đã giảm giá bao nhiêu so với USD từ đầu năm đến nay?

Theo BVSC, VND đã giảm giá khoảng 0,7% so với USD kể từ đầu năm 2019. Ảnh ITN
Theo BVSC, VND đã giảm giá khoảng 0,7% so với USD kể từ đầu năm 2019. Ảnh ITN
Theo BVSC, VND đã giảm giá khoảng 0,7% so với USD kể từ đầu năm 2019. Ảnh ITN
Lên top