Vn-Index test đáy 720, chứng khoán “bốc hơi” thêm hàng tỉ USD

Thống kê một số chỉ số chứng khoán tại Việt Nam và khu vực Châu Á giảm điểm trong thời điểm sáng ngày 17.3.2020 (nguồn:Investing.com).
Thống kê một số chỉ số chứng khoán tại Việt Nam và khu vực Châu Á giảm điểm trong thời điểm sáng ngày 17.3.2020 (nguồn:Investing.com).
Thống kê một số chỉ số chứng khoán tại Việt Nam và khu vực Châu Á giảm điểm trong thời điểm sáng ngày 17.3.2020 (nguồn:Investing.com).
Lên top