Vn-Index tăng 2 phiên cuối tuần giúp lấy lại bao nhiêu giá trị vốn hóa

Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 3.4.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 3.4.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 3.4.2020 (nguồn: HoSE).
Lên top