VN-Index sẽ chia tay năm 2020 tại mốc nào?

Ở kịch bản lạc quan, VN-Index có thể tiến tới vùng 1.125-1.130 điểm trong tuần cuối của 2020.
Ảnh minh họa: H.Linh.
Ở kịch bản lạc quan, VN-Index có thể tiến tới vùng 1.125-1.130 điểm trong tuần cuối của 2020. Ảnh minh họa: H.Linh.
Ở kịch bản lạc quan, VN-Index có thể tiến tới vùng 1.125-1.130 điểm trong tuần cuối của 2020. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top