VN-Index có thể đi lên vùng 1.030-1.040 điểm trong tháng 12

VN-Index được cho là đã vượt qua vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.000 điểm.
VN-Index được cho là đã vượt qua vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.000 điểm.
VN-Index được cho là đã vượt qua vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.000 điểm.
Lên top