VN Index chứng kiến ngày thứ 2 đen tối, chứng khoán lao dốc thảm

VNINDEX sụt giảm mạnh 5,1% xuống 1048,71 điểm.
VNINDEX sụt giảm mạnh 5,1% xuống 1048,71 điểm.
VNINDEX sụt giảm mạnh 5,1% xuống 1048,71 điểm.
Lên top