Vn-Index chính thức vượt đỉnh 1.000 trong phiên chiều

Phiên chiều 30.10 cả hai chỉ số đều xanh, riêng Vn-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm.
Phiên chiều 30.10 cả hai chỉ số đều xanh, riêng Vn-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm.
Phiên chiều 30.10 cả hai chỉ số đều xanh, riêng Vn-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm.
Lên top