Viwasupco lãi lớn, nước sinh hoạt bẩn, dân phải gánh tất!

Mọi hệ lụy và hậu quả từ vỡ đường ống đến nước nhiễm bẩn người dân phải gánh chịu (ảnh: N.Hà-T.Thế).
Mọi hệ lụy và hậu quả từ vỡ đường ống đến nước nhiễm bẩn người dân phải gánh chịu (ảnh: N.Hà-T.Thế).
Mọi hệ lụy và hậu quả từ vỡ đường ống đến nước nhiễm bẩn người dân phải gánh chịu (ảnh: N.Hà-T.Thế).
Lên top