VinMart & VinMart+ nhận giải thưởng “Nhà bán lẻ Xanh”

Đại diện công ty Vincommerce (VinMart & VinMart+) nhận kỷ niệm chương “Nhà Bán lẻ xanh” của FAPRA 2019.
Đại diện công ty Vincommerce (VinMart & VinMart+) nhận kỷ niệm chương “Nhà Bán lẻ xanh” của FAPRA 2019.
Đại diện công ty Vincommerce (VinMart & VinMart+) nhận kỷ niệm chương “Nhà Bán lẻ xanh” của FAPRA 2019.
Lên top