Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vĩnh Phúc: Khởi công xây dựng Khu công nghiệp thứ 10

Hình ảnh tại lễ khởi công. Ảnh: VGP
Hình ảnh tại lễ khởi công. Ảnh: VGP