Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vinh danh hơn 100 doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển