Vinh danh 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh Nguyên Anh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh Nguyên Anh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh Nguyên Anh.
Lên top