Vịnh Cửa Lục – cực tăng trưởng mới của Hạ Long mở rộng

Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top