Vingroup trao tặng Hà Nội 3 xe kiểm nghiệm thực phẩm