Vingroup sắp nhận 3.250 tỉ đồng cổ tức tiền mặt từ Vinhomes

Tòa nhà Landmark 81 do Vingroup đầu tư.
Ảnh minh họa: LDO.
Tòa nhà Landmark 81 do Vingroup đầu tư. Ảnh minh họa: LDO.
Tòa nhà Landmark 81 do Vingroup đầu tư. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top