Vingroup ra mắt Vsmart Joy 3 “cực chất”

Joy3 có 3 màu sắc thời trang: “Tím bất ngờ, Trắng như mơ, Đen huyền bí”. Ảnh: P.V
Joy3 có 3 màu sắc thời trang: “Tím bất ngờ, Trắng như mơ, Đen huyền bí”. Ảnh: P.V
Joy3 có 3 màu sắc thời trang: “Tím bất ngờ, Trắng như mơ, Đen huyền bí”. Ảnh: P.V
Lên top