Vingroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang

Hiện VinAI đang phối hợp với Vsmart triển khai công nghệ nhận diện trên điện thoại, cho phép người sử dụng mở khoá bằng khuôn mặt một cách thuận tiện.
Hiện VinAI đang phối hợp với Vsmart triển khai công nghệ nhận diện trên điện thoại, cho phép người sử dụng mở khoá bằng khuôn mặt một cách thuận tiện.
Hiện VinAI đang phối hợp với Vsmart triển khai công nghệ nhận diện trên điện thoại, cho phép người sử dụng mở khoá bằng khuôn mặt một cách thuận tiện.
Lên top