Vingroup lập công ty sản xuất vaccine vốn 200 tỉ

Ngành nghề kinh doanh chính của Vinbiocare là sản xuất vaccine.
Ảnh minh họa: LDO.
Ngành nghề kinh doanh chính của Vinbiocare là sản xuất vaccine. Ảnh minh họa: LDO.
Ngành nghề kinh doanh chính của Vinbiocare là sản xuất vaccine. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top