Vingroup đầu tư siêu máy tính AI - NVIDIA® DGX A100 đầu tiên tại Việt Nam

Siêu máy tính AI NVIDIA® DGX A100 ™ là sản phẩm mới nhất của NVIDIA – Công ty điện toán Trí tuệ nhân tạo số 1 thế giới. Thiết bị có hiệu năng tính toán thực hiện 5 triệu tỷ phép tính một giây.
Siêu máy tính AI NVIDIA® DGX A100 ™ là sản phẩm mới nhất của NVIDIA – Công ty điện toán Trí tuệ nhân tạo số 1 thế giới. Thiết bị có hiệu năng tính toán thực hiện 5 triệu tỷ phép tính một giây.
Siêu máy tính AI NVIDIA® DGX A100 ™ là sản phẩm mới nhất của NVIDIA – Công ty điện toán Trí tuệ nhân tạo số 1 thế giới. Thiết bị có hiệu năng tính toán thực hiện 5 triệu tỷ phép tính một giây.
Lên top