Vingroup chi gần 471 tỉ đồng lập Công ty VinBigData

VinBigdata đã cho ra đời trợ lý ảo Vivi trên xe VinFast.
Ảnh: vinbigdata.org
VinBigdata đã cho ra đời trợ lý ảo Vivi trên xe VinFast. Ảnh: vinbigdata.org
VinBigdata đã cho ra đời trợ lý ảo Vivi trên xe VinFast. Ảnh: vinbigdata.org
Lên top