VinFast triển khai chương trình “Đổi cũ lấy mới, lên đời xe sang”

Siêu thị xe Smart Solution đầu tiên đã khai trương tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park, là nơi tiếp nhận, mua bán xe cũ và hỗ trợ khách hàng chuyển sang xe VinFast.
Siêu thị xe Smart Solution đầu tiên đã khai trương tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park, là nơi tiếp nhận, mua bán xe cũ và hỗ trợ khách hàng chuyển sang xe VinFast.
Siêu thị xe Smart Solution đầu tiên đã khai trương tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park, là nơi tiếp nhận, mua bán xe cũ và hỗ trợ khách hàng chuyển sang xe VinFast.
Lên top