Vinfast khai trương văn phòng tại Australia

Văn phòng đại diện của VinFast tại Melbourne (Australia). Nguồn: VinGroup
Văn phòng đại diện của VinFast tại Melbourne (Australia). Nguồn: VinGroup
Văn phòng đại diện của VinFast tại Melbourne (Australia). Nguồn: VinGroup
Lên top