Vinatea phản hồi về loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công

Vinatea (CTCP) cho biết đang khiếu kiện các sai phạm giai đoạn trước cổ phần hóa.
Ảnh: Website Vinatea.
Vinatea (CTCP) cho biết đang khiếu kiện các sai phạm giai đoạn trước cổ phần hóa. Ảnh: Website Vinatea.
Vinatea (CTCP) cho biết đang khiếu kiện các sai phạm giai đoạn trước cổ phần hóa. Ảnh: Website Vinatea.
Lên top