Vinamilk đầu tư 4.000 tỷ đồng xây dựng trang trại tại Cần Thơ

Các đại biểu ký kết hợp tác đầu tư với UBND thành phố Cần Thơ
Các đại biểu ký kết hợp tác đầu tư với UBND thành phố Cần Thơ