Vinaconex: Áp lực dòng tiền và rủi ro từ các khoản phải thu

Vinaconex gặp khó trong các khoản phải thu khó đòi.
Ảnh: PV.
Vinaconex gặp khó trong các khoản phải thu khó đòi. Ảnh: PV.
Vinaconex gặp khó trong các khoản phải thu khó đòi. Ảnh: PV.
Lên top