Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty TNHH Đức Hạnh (Bình Thuận):

Vin dự án cảng Kê Gà, không trả tiền đối tác(?)