Vimedimex phản hồi như thế nào về năng lực tài chính của công ty?

Trụ sở của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Ảnh: H.L
Trụ sở của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Ảnh: H.L
Trụ sở của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Ảnh: H.L
Lên top