Vimedimex 2: Công ty nghìn tỉ nộp thuế thu nhập 0 đồng

Vimedimex 2 hiện có vốn chủ sở hữu 1.500 tỉ đồng.
Ảnh: H.L.
Vimedimex 2 hiện có vốn chủ sở hữu 1.500 tỉ đồng. Ảnh: H.L.
Vimedimex 2 hiện có vốn chủ sở hữu 1.500 tỉ đồng. Ảnh: H.L.
Lên top