Viettel đầu tư hàng triệu USD hiện đại hoá mạng lưới tại Hà Nội

Lên top