Vietnam Airlines và MB ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện cả hai bên. Nguồn: MB
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện cả hai bên. Nguồn: MB
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện cả hai bên. Nguồn: MB
Lên top