Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé một số đường bay đi châu Á