Vietnam Airlines sắp nhận 4000 tỉ từ 3 ngân hàng SSB, MSB, SHB

Vietnam Airlines đang chuẩn bị nhận khoản vay mới 4.000 tỉ đồng, chậm nhất cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ được giải ngân. Ảnh HVN
Vietnam Airlines đang chuẩn bị nhận khoản vay mới 4.000 tỉ đồng, chậm nhất cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ được giải ngân. Ảnh HVN
Vietnam Airlines đang chuẩn bị nhận khoản vay mới 4.000 tỉ đồng, chậm nhất cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ được giải ngân. Ảnh HVN
Lên top