Vietnam Airlines mở dịch vụ Wifi trên chuyến bay

Từ 10.10, hành khách đi trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines khai thác  có thể sử dụng Wifi để kết nối internet.
Từ 10.10, hành khách đi trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines khai thác có thể sử dụng Wifi để kết nối internet.
Từ 10.10, hành khách đi trên một số chuyến bay của Vietnam Airlines khai thác có thể sử dụng Wifi để kết nối internet.
Lên top