Vietnam Airlines kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam – Nga

Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam – Nga
Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam – Nga
Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam – Nga
Lên top