Vietnam Airlines ký hợp đồng vay 4.000 tỉ đồng

Lễ ký hợp đồng tín dụng vay ưu đãi 4.000 tỉ đồng. Ảnh ĐT
Lễ ký hợp đồng tín dụng vay ưu đãi 4.000 tỉ đồng. Ảnh ĐT
Lễ ký hợp đồng tín dụng vay ưu đãi 4.000 tỉ đồng. Ảnh ĐT
Lên top