Vietnam Airlines: Hành khách bị "cắt" suất ghế thương gia do tới muộn 5'

Lên top