Vietnam Airlines chính thức ngừng khai thác đội bay Airbus A330

Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330.
Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330.
Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330.
Lên top