Vietnam Airlines bay trở lại Nhật Bản sau cơn bão Hagibis

Vietnam Airlines bay trở lại Nhật Bản sau cơn bão Hagibis.
Vietnam Airlines bay trở lại Nhật Bản sau cơn bão Hagibis.
Vietnam Airlines bay trở lại Nhật Bản sau cơn bão Hagibis.
Lên top