Vietjet và Airbus đạt thoả thuận đối tác chiến lược về 119 tàu bay

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Vietjet và Airbus
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Vietjet và Airbus
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Vietjet và Airbus
Lên top