Vietjet truyền cảm hứng mùa xuân xanh tới thanh niên khuyết tật

Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương chia sẻ quá trình đồng hành cùng Hội Thanh Niên Khuyết Tật TP.HCM
Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương chia sẻ quá trình đồng hành cùng Hội Thanh Niên Khuyết Tật TP.HCM
Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương chia sẻ quá trình đồng hành cùng Hội Thanh Niên Khuyết Tật TP.HCM
Lên top