Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn

Vietjet tuyển dụng tiếp viên phục vụ chiến lược phát triển mạng bay rộng khắp.
Vietjet tuyển dụng tiếp viên phục vụ chiến lược phát triển mạng bay rộng khắp.
Vietjet tuyển dụng tiếp viên phục vụ chiến lược phát triển mạng bay rộng khắp.
Lên top